TF7X - Task Force 7X

Airsoft tým Liberec

Facebook

Oblíbené foto

SpolupracujemeSoukromá diskuze

On-line

Anketa

Statistika

Administrace

Pravidla airsoftu

Před zahajením airsoftové akce doporučuji každému přečíst si pravidla hry. Jejich znalost je zodpovědnost každého účastnika boje a velitele jednotky. To znamená i pro TEBE !


Pravidla Airsoftu


1. Každý musí mít při oznámení startu hry nasazeny na očích ochranné brýle nebo masku, až dokud nezemře a neodebere se na mrtvoliště (hřbitov). Přesto i tam se doporučuje stále si zrak chránit z důvodu odražených a zbloudilých střel.

2. Hraje se jen s airsoftovými zbraněmi střílející plastové střelivo tzn. kuličky 6mm BB.

3. Jestliže je hráč zasažen, oznámí hlasitě zásah a odebere se na mrtvolistě (hřbitov), které se určí před začátkem hry. NEPLATÍ zásah odraženou kuličkou tj. kulička, která příčinou nějaké překážky výrazně změní směr. Na vyřazené (mrtvé) hráče se nesmí střílet.

4. Zásah platí i do volné časti oblečení a výstroje pokud se před startem hry neuvede jinak.

5. Zásah do zbraně je neplatný. Výjimkou je pokud se hráči před hrou dohodnou, že zásah do zbraně znamená zničení zbraně do konce hry a hráč musí (pokud má) použít svojí druhou zbraň.

6. Nesmí se střílet pokud jsou poblíž civilisté. V tomto případě, kdo spatří civilisty, zastaví hru, a všichni čekají, až civilisté dojdou mimo dostřel zbraní. Poté může hra pokračovat dál.

7. Je zakázáno jakékoliv fyzické násilí a užívání ostrých nožů apod. vůči svému protihráči.

8. Je povolena pyrotechnika, která může zneškodnit nepřítele jen formou zasažení střepinou (petardy obalené sádrou, hrachem apod.). Bez střepin hraje pyrotechnika roli jako zastrašovací granát (flashbang) nebo dýmovnice (smoke grenade). Pyrotechnika se nesmí používat přímou střelbou. Lze také použít podomácku vyrobené miny a podobné nástrahy, ty však nemusí tvořit střepiny (výbušnina musí mít přiměřenou sílu tzn. aby nikomu neutrhla končetinu nebo ho jinak nezranila. Pokud hráč spustí tzv. výbušnou past je vyřazen bez ohledu na zásah střepinou. Rovněž všichni v místnosti, bunkru, liščí nory (foxhole) do velikosti 3x3 metrů, kde vybuchne granát, jsou mrtví bez ohledu na zásah střepinou.

9. Pokud se někomu při hře porouchá zbraň, není možné oznámit závadu zbraně a žádat, aby protihráči na jeho osobu neútočili nebo čekali, až si zbraň opraví. Hráč, pokud má, použije zbraň záložní. V opačném případě pro takto postiženého hráče hra končí.

10. Není možné používat zbraně již vyřazených (mrtvých) hráčů. Je však možné si půjčit zbraň během hry od svých spoluhráčů, avšak nikoliv od protihráčů. To samé platí i o střelivu, zásobnících apod.

11. Hráč bez střeliva je vyřazený (mrtvý) hráč. Není dovoleno střílet naslepo bez střeliva a předstírat tak vlastní bojovou aktivitu.

12. Jednotky soupeřících týmů nemusí mít navzájem žádné viditelné odlišení. Identifikace spoluhráče/protihráče je věcí každého jednotlivce a jednotky.

13. Hraje se tzv. Friendly Fire tzn. pokud zasáhnete spojence (spoluhráče), je mrtev a odebere na hlavní stanoviště.

14. Přeživší hráči se nesmějí schovávat kolem hlavního stanoviště.

15. Žádný hráč nesmí předstírat zásah nebo se během přesunu chovat jako zasažený. Automaticky se tato simulace považuje za skutečné vyřazení ze hry a hráč se odebere na mrtvoliště (hřbitov).

16. V případě vážného zranění, má kdokoliv právo resp. povinnost hru přerušit a zajistit první pomoc. Poté informovat zodpovědnou osobu za akci nebo dalšího nejbližšího hráče a vyhledat odbornou pomoc. V tomto případě jsou všichni hráči v rámci svých možností povinni pomoci.

17. V případě kontaktu s Policií ČR nebo obecní policie jsou hráči povinni hru přerušit a řídit se pokyny příslušníků policie. Neklást odpor, nechat zbraň zkontrolovat, v případě zabavení je příslušník policie povinen vydat doklad o zabavení zbraně. Předejde se tím zbytečného ohrožení vlastního života z důvodu záměny airsoftové zbraně za skutečnou ostrou zbraň.

18. Mimo hru musí hráč své zbraně přepravovat skrytě tzn. zabalené nebo zakryté v neprůhledných pouzdrech a podobných obalech, viditelná pistolová pouzdra zakrytá převlečníky nebo neobsahující zbraně. Rovněž musí být zbraň zajištěna pojistkou a vlastník musí zbraň zajistit proti jejímu zneužití. Porušení tohoto pravidla znamená porušení Zákona 119 "O zbraních a střelivu" a dotyčnému hrozí vysoká finanční pokuta
za přestupek proti zákonu a zabavení zbraně Policií ČR.    

19. Tato pravidla platí pro každého bez výjimky. Jejich znalost každému zúčastněnému je věcí velitele jeho jednotky, který též ručí za své bojovníky.

20. Jakékoliv změny pravidel je třeba dohodnout před zahájením vlastní bojové aktivity (hry) a dát je všeobecně ve známost.